Yazı: Ebru Erbaş

KAYNAKLAR

Erbaş, Ebru (çev.), Molière, Cimri, Koridor Yayıncılık, İstanbul, 2021.

Forestier, Georges, Molière, Gallimard, Paris,2018. Fournier, Édouard, Études sur la vie et les œuvres de

Molière, Laplace, Sanchez et Cie, Paris, 1885.

Sacy, C. Foussé de, Théâtre choisi, précédé de la biographie de Molière, édition accompagnée de notices historiques et littéraires sur chaque pièce, de notes et d’analyses, Librairie d’éducation A. Hatier, Paris, 1897.

Sefer, Hasan, “Moliere’in Cimri’sinin Çevirileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı 1, Nisan 2016, s. 48- 57.

Sinanlar Uslu, Seza, “Adolphe Thalasso’nun Gözünden Meşrutiyet’in Osmanlı Sanat Ortamına Yansımaları, 1908-1914”, in Semra Germaner Armağanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014, s. 261- 272.

Soydaş, Hakan, “Ferâizcizâde Mehmed Şakir’in İnâdcı Yâhûd Çöpçatan ve Evhâmî Oyunlarında Molière Etkisi”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [Taed], Sayı 58, Erzurum, 2017, s. 1-14.

Thalasso, Adolphe, Molière en Turquie – Etude sur le théatre de Karagueuze, Tressé & Stock Libraires Éditeurs, Paris, 1888.

Vural Kara, Sergül; Aslan, Erdinç, “Moliere’in L’Avare Eseri Işığında Tiyatro Metinleri Çevirilerinin

Dil Kullanımları Açısından Değerlendirilmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 8, Sayı 36, Şubat 2015, s. 267- 273.

Yalçın, Perihan; Şahin, Şeyma, “Moliere’in Cimri Adlı Eseri ile Türkçe Çevirilerinin Karşılaştırmalı Çözümlemesi”, International Journal of Language Academy, Cilt 5/6, Eylül 2017, s. 1- 11.

DİPNOTLAR

1 Nutku, Özdemir, Dünya Tiyatrosu Tarihi, II. Cilt, Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları, Ankara, 1972, s. 417-18.

2 A.g.e., s. 416.

3 Şengül, Abdullah, “Çeviri ve Tiyatro: Molière Çevirilerinin Türk Tiyatrosuna Etkisi”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Sayı 10(1), 2020, s. 80.

4 Nutku, Özdemir, Dram Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1997, s. 66.

5 Şengül, a.g.e., s. 80.

6 de Tott, François Baron, Mémoires du baron de Tott, sur les Turcs et les Tartares: Volume 1, J.E. Dufour et Ph. Roux, Amsterdam, 1785, s. 177-178.