Yazar: Eylül Canaslan

1 Platon, Devlet, vii. 514a, çev. Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, İş Kültür Yayınları, 2006, s. 231.

2 Orhan Pamuk, Saf ve Düşünceli Romancı, YKY, 2019, s. 9, 19.

3 a.g.e., ss. 12-13, 31.

4 Lev Nikolayeviç Tolstoy, Anna Karenina, çev. Ayşe Hacıhasanoğlu, İş Kültür Yayınları, 2019, ss. 132-135.

5 Jale Parla, “Orhan Pamuk’un Romanlarında Renklerin Dili”, Orhan Pamuk’un Edebi Dünyası, haz. Nükhet Esen, Engin Kılıç, YKY, 2018, s. 67.

6 Pierre Macherey, À quoi pense la littérature?, PUF, 1990, s. 8, 194.

7 Saf ve Düşünceli Romancı, s. 19.

8 a.g.e., s. 41.

9 Italo Calvino, “Philosophy and Literature”, The Uses of Literature, çev. Patrick Creagh, Harcourt Brace, 1986, ss. 42-43.

10 Orhan Pamuk, Kafamda Bir Tuhaflık, YKY, 2014, s. 84; Saf ve Düşünceli Romancı, s. 20.

11 Orhan Pamuk, Kar, YKY, 2019, ss. 345.

12 Saf ve Düşünceli Romancı, s. 35, 25.

13 Yahut o kişinin izinden yürüyen (ve gerçekten hep yürüyen) Cemal Bâli Akal’ın ifadesiyle, “evrenin sonsuz zenginliğinde tekil varlık başkalarıyla özdeşleşir ve Bütün’ün içinde her şey birbirine karışır”. (“Rencontres Méditerranéennes autour de Spinoza. Asaf Hâlet, Pessoa, Calvino... et l’inconnue Maria Barbas. Mes yeux peuvent-ils voir l’autre?”, Adalya XIX, 2016, s. 317)

14 a.g.e., ss. 20-21, 83-96.

15 a.g.e., s. 22.

16 Sigmund Freud, “Creative Writers and Day-Dreaming”, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, cilt 9, ed. ve çev. James Strachey, Hogarth, 1959, s. 143.

17 Orhan Pamuk, Kara Kitap, YKY, 2015, ss. 285-288.

18 Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi, YKY, 2019, s. 512.

19 https://tr.masumiyetmuzesi.org/page/muze