Yazı: M. Fatih Sansar, Ahmet Karataş

Ahmet Cevdet Çamurdan, Kurtuluş Savaşında Doğu Kilikya Olayları, Adana 1969.

Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, İstanbul 1961.

İbrahim Yaycıoğlu Özel Arşivi, (Y. Nejat Yaycıoğlu’nda bulunmaktadır)

Kasım Ener, Çukurova’nın İşgali ve Kurtuluş Savaşı, İstanbul 1963.

Kasım Ener, Çukurova Kurtuluş Savaşında Adana Cephesi, Ankara 1970.

Kemal Çelik, Milli Mücadele’de Adana, TTK yay., Ankara

Osman Tufan, Kilikya Doğu Bölgesinde Milli Hareketler ve Kozan Sancağı İle Mülhakatının Kurtuluş Hatıraları, Bahar Matbaası, 1964.

Süleyman Hatipoğlu, Fransa’nın Çukurova’yı İşgali ve Pozantı Kongresi, Ankara 1989.

Y. Nejat Yaycıoğlu, Osman Tufan Paşa Çukurova’da Kuva-yı Milliye Dönemi’nin Efsane Kumandanı, Adana 2012.

Yeni Adana Gazetesi, Sayı 186, 187, 190,191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 769.